Bài tập – Chương 2 – Cơ học kết cấu 1 – Lớp 63XD1+2

Sinh viên thực hiện các bài tập sau:

Hệ dàn: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.10; 2.12; 2.13; 2.16; 2.20; 2.21; 2.23; 2.24;

Hệ dầm: 2.29; 2.41; 2.42; 2.43; 2.44; 2.45; 2.48

Hệ khung: 2.55; 2.56; 2.58

Hệ ba khớp: 2.67; 2.68; 2.69; 2.73

Hệ ghép: 2.81; 2.82; 2.85

Dưới đây là ảnh chụp bài tập dành cho sinh viên không có sách bài tập:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *