Bài tập – Động lực học công trình 01 (cập nhật)

Bài tập về nội dung hệ một bậc tự do, áp dụng cho lớp LT13XD1, tháng 8/2018.

Các bài yêu cầu SV làm và nộp bài: 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 1.12

Bài tập sẽ nộp trực tuyến tại https://nuce.vn. Chi tiết và hướng dẫn nộp bài sẽ được cập nhật sau.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *