Bài tập môn Động lực học công trình – Lần 1

Bài tập về nội dung hệ một bậc tự do, áp dụng cho lớp 60XD3+4, tháng 10/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *