Bài tập lớn môn Cơ học kết cấu 2

Quy trình làm bài tập lớn môn Cơ học kết cấu 2 (10/2018)

  1. Nhận đề bài: Truy cập trang web https://nuce.vn/btlkc2, tìm tên mình trong danh sách hiển thị, nhấn vào liên kết “Xem đề bài” để xem đề bài tập lớn được giao (chú ý: Mỗi SV có một đề và số liệu khác nhau).
  2. Đăng ký nhận “Mã nộp bài” tại: https://nuce.vn/newreg. Trong quá trình đăng ký, phải đặc biệt lưu lại “Mật khẩu” và “Email” để sau này dùng để nhận “Mã nộp bài”.
  3. Nhận “Mã nộp bài”: Truy cập trang web https://nuce.vn/btlkc2, tìm tên mình trong danh sách hiển thị, nhấn vào liên kết “Nhận mã nộp bài” để nhận “Mã nộp bài”. Khi nhận “Mã nộp bài” phải nhập “Mật khẩu” đã tạo ở bước 2.
  4. Hướng dẫn nộp bài: Truy cập vào trang web https://nuce.vn/huong-dan-nop-bai-tap-lon-mon-co-hoc-ket-cau-2-10-2018.html để xem hướng dẫn nộp bài tập lớn.
  5. Làm bài và nộp bài: Truy cập vào trang web https://nuce.vn/btlkc2/lam-bai.php để làm bài và nộp bài tập lớn. Sau khi làm bài, điểm số sẽ được hiển thị ngay sau khi nhấn nút nộp bài.

Dưới đây là một số thông tin liên quan:

Mã nộp bài tập lớn nhận tại: https://nuce.vn/btlkc2

Hướng dẫn nộp bài tập lớn: https://nuce.vn/huong-dan-nop-bai-tap-lon-mon-co-hoc-ket-cau-2-10-2018.html

Đề bài tập lớn được cho tại: https://nuce.vn/btlkc2

Đăng ký email nhận mã nộp bài tại: https://nuce.vn/newreg/

Ngày nộp bài tập lớn: 12/10/2018

Các hướng dẫn về làm bài và nộp bài sẽ liên tục được cập nhật tại: https://nuce.vn/btlkc2

 

Các thông tin cập nhật mới nhất và kết quả sẽ được cập nhật tại: https://nuce.vn/btlkc2 và tại chính trang web hiện tại: https://nuce.vn/btlkc2.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *