Danh sách + Phòng thi lớp bảo lưu điểm quá trình môn CHKC2 (9/2019)

Danh sách sinh viên được chia làm 2 nhóm như sau:

Các Sinh viên Nhóm 1 thi ở Phòng 34H2 vào thứ 6 ngày 04/10/2019, tiết bắt đầu thi là tiết 4.

Các Sinh viên Nhóm 2 thi ở Phòng 42H2 vào thứ 6 ngày 04/10/2019, tiết bắt đầu thi là tiết 4.

Mọi thắc mắc liên hệ giảng viên phụ trách:

  • GVHD: Thầy Vũ Ngọc Sơn
  • Email liên hệ: sonvn@nuce.edu.vn
  • Điện thoại: 098.388.05.53

One thought on “Danh sách + Phòng thi lớp bảo lưu điểm quá trình môn CHKC2 (9/2019)

  1. Pingback: Các lớp bảo lưu điểm quá trình (08/2019) - NUCE.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *