Động lực học công trình

Môn Động lực học công trình – Trường Đại học Xây dựng

Bộ môn phụ trách: Cơ học kết cấu

Khối lượng: 39 tiết (21 tiết lý thuyết + 18 tiết thực hành)

Nội dung:

  • Mở đầu, giới thiệu môn học
  • Hệ một bậc tự do
  • Hệ hữu hạn bậc tự do
  • Hệ vô hạn bậc tự do

Các bài giảng, tài liệu, v.v… cung cấp tại đây: https://nuce.vn/chuyen-muc/chkcbm/dlhct

 

Danh sách các lớp ĐLH học kỳ 1, năm học 2018-2019 tại Đại học Xây dựng:

Block 1 (tuần 1 đến tuần 7): LT13XD1

Block 2 (tuần 10 đến tuần 19): 60CD1, 60CD2, 60CD3, 60CD4, 60CD5, 60CD6, 60CG1, 60CG2, 60XD1, 60XD2, 60XD3, 60XD4, 60XD5, 60XD6, 60XD7, 60XD8, 60XD9, 60XD10, 60TL1, 60TL2, 60CDE, Lớp B2,

(Trang web liên tục được cập nhật về các nội dung môn học, bài giảng, bài tập, v.v…)

 

Lịch thi và tài liệu cho lớp LT13XD1:

Xem chi tiết tại địa chỉ: https://nuce.vn/lich-thi-va-tai-lieu-cho-lop-dong-luc-hoc-cong-trinh-lt13xd1.html