Hướng dẫn nộp Bài tập lớn môn Cơ học kết cấu 2 (10/2018)

Sinh viên truy cập vào trang nộp bài tập lớn theo liên kết sau: https://nuce.vn/btlkc2/lam-bai.php

Trang nộp bài sẽ hiển thị và yêu cầu nhập “Mã nộp bài”, “Mã nộp bài” là mã dưới dạng số mà SV đã nhận được trước đó, nếu chưa nhận được thì phải đăng ký (hướng dẫn đăng ký và nhận Mã nộp bài tại đây).

Sau khi nhập “Mã nộp bài”, nội dung các câu hỏi sẽ được hiển thị theo đúng đề bài tập lớn mà SV đã được giao. Thực hiện theo yêu cầu của từng câu hỏi, sau khi hoàn thành SV nhấn nút “Nộp bài” ở cuối trang.

Sau khi “Nộp bài”, điểm số của SV được hiển thị ngay sau đó. Nếu điểm số chưa được như mong muốn, SV có thể dùng “Mã nộp bài” khác để tiếp tục làm bài (mỗi “Mã nộp bài” chỉ sử dụng được 01 lần duy nhất).

Điểm số cuối cùng của SV là điểm số cao nhất trong tất cả các bài đã nộp, không kể thứ tự nộp bài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *