Lịch phụ đạo và thi – Lớp ĐQT môn Động lực học – Kỳ 3 năm 2020/2021

Lịch phụ đạo

Môn họcLớpThứTiết bắt đầuSố tiếtPhòngTuầnNgày tương ứng
Cơ học kết cấu 164KT23473H2.2543, 4427/10; 03/11
Cơ học kết cấu 164KT237103H2.4443, 4430/10; 06/11
Cơ học kết cấu 164QD3210321.H243, 4425/10; 01/11
Cơ học kết cấu 164QD357321.H243, 4428/10; 04/11
Động lực học công trìnhLOPB25133203.H143, 4428/10; 04/11
Động lực học công trìnhLOPB27133203.H143, 4430/10; 06/11
Các PPS trong CHKCLOP26213323.H2815/11
Các PPS trong CHKCLOP26213323.H2922/11
Các PPS trong CHKCLOP26413323.H2817/11
Động lực học công trìnhLOP293133308.H1816/11
Động lực học công trìnhLOP293133308.H1923/11
Động lực học công trìnhLOP295133308.H1818/11

Lịch thi

MônLớpTổ thiSố SVNgàyTiết bắt đầuSố tiết
Cơ học kết cấu 1 64KT2 15524/11/2021 43
Cơ học kết cấu 1 64KT3 15524/11/2021 43
Cơ học kết cấu 1 64QD3 15624/11/2021 73
Động lực học công trình LOP29 15530/11/2021 133
Động lực học công trình LOP29 24230/11/2021 133
Lớp ĐQT ĐLH  1230/11/2021 133
Lớp LOPB2 ĐLH  5730/11/2021 133
Các phương pháp số trong cơ học kết cấu LOP26 16029/11/2021 43

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *