Ôn luyện thi SVG

Nội dung thi: Lập trình tính toán bằng Octave

  • Tính toán chuyển vị trong hệ dàn
  • Tính toán chuyển vị trong hệ dầm
  • Tính toán chuyển vị trong hệ khung
  • Lập trình tính toán tối ưu trong hệ dầm. VD: Tìm kích thước tiết diện nhỏ nhất mà vẫn đảm bảo chuyển vị trong hệ không vượt quá một giá trị cho trước; Thêm bớt một số thanh để chuyển vị trong hệ là nhỏ nhất; v.v…

Ôn tập 1: Các ví dụ về hệ khung: hướng dẫn chi tiết + code lập trình

https://nuce.vn/tailieu/vd1+2.pdf

https://nuce.vn/tailieu/code4vd1+2.pdf

Ôn tập 2: Tính toán hệ dàn

https://nuce.vn/tailieu/hedan.pdf

Ôn tập 3: Toàn bộ nội dung trên https://nuce.vn/udthchkc

Trong quá trình ôn luyện, có gì cần hỏi các em có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho thầy, số 0912461157.

Khi đi thi nhớ mang Laptop; Ổ cắm điện kéo dài; Giấy nháp; Bút và Phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.