Một số bài tập ôn thi cho lớp 57XDHN

Đề thi chỉ có bài tập, không có lý thuyết. Thi tự luận, 90 phút, không được sử dụng tài liệu.

Do không bố trí được lịch học đầy đủ nên thầy đã lược bỏ rất nhiều các nội dung để đơn giản hóa nhất có thể cho mọi người học và thi. Những nội dung cần thiết của môn học đã được thầy hướng dẫn đầy đủ và chi tiết trên lớp. Những nội dung nào không được hướng dẫn chi tiết trên lớp thì không thi!

Các dạng bài tập thi bao gồm:

  1. Hệ dàn: Tính toán lực dọc trong các thanh; Tính toán các phản lực gối tựa.
  2. Hệ dầm, hệ khung, hệ ba khớp, hệ ghép: Tính các phản lực gối tựa; Vẽ các biểu đồ nội lực; Vẽ các đường ảnh hưởng nội lực và phản lực trong hệ.

Sinh viên download tài liệu sau để ôn tập trước khi thi. Các bài giải đã được thầy hướng dẫn chi tiết. Nếu sinh viên vẫn chưa hiểu các nội dung sẽ được thầy giải đáp trong buổi phụ đạo trước khi thi.

Download tài liệu tại đây

One thought on “Một số bài tập ôn thi cho lớp 57XDHN

  1. Pingback: Nội dung ôn tập lớp 57XDHN - NUCE.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *