Số liệu phục vụ làm Bài tập và Kiểm tra của lớp 60XD3+4

Số liệu cụ thể được cho trong file PDF, tải file tại đây.

Số liệu được sử dụng chung cho tất cả các bài tập và bài kiểm tra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *