Tài liệu bổ sung cho môn Động lực học công trình – Lớp 60XD3+4

Ngoài tài liệu chính là cuốn sách “Động lực học công trình” của tác giả Nguyễn Văn Phượng, SV có thể tham khảo thêm các tài liệu được cung cấp dưới dạng file dưới đây.

Tài liệu download tại đây: tailieuDLHCT

 

Nội dung tài liệu liên tục được bổ sung và cập nhật mới cho tới ngày thi kết thúc học phần vì vậy sinh viên nên thường xuyên vào trang web này để có được tài liệu mới và đầy đủ nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *