Thành viên Bộ môn Cơ học kết cấu

Bộ môn Cơ học kết cấu - Đại học Xây dựng
Bộ môn Cơ học kết cấu – Đại học Xây dựng

PGS. TS. Phạm Hoàng Anh – 0981926674 – anhph2@nuce.edu.vn

ThS. GV. Đỗ Kim Anh – 0912268450 – anhdk@nuce.edu.vn

PGS. TS. Vũ Như Cầu (*) – 0438225882

ThS. GV. Vũ Tiến Chương – 0916986288 – chuongvt@nuce.edu.vn

ThS. GV. Nguyễn Bá Duẩn – 0965132643 – duannb@nuce.edu.vn

TS. GVC. Nguyễn Tiến Dũng – 0988732976 – dungnt@nuce.edu.vn

ThS. GV. Trần Thùy Dương – 0912565313 – duongtt@nuce.edu.vn

TS. GV. Phạm Xuân Đạt – 0912799933 – phamxdatcdc@gmail.com

ThS. GV. Trần Mạnh Hà – 0989110303 – manhhackc@gmail.com

TS. GV. Hà Mạnh Hùng – 0989098985 – hunghm@nuce.edu.vn

GV. Nguyễn Thanh Hùng – 0977272146 – hungnt89@gmail.com

ThS. GV. Nguyễn Văn Hùng – 0936366682 – hungxd08@gmail.com

TS. GV. Nguyễn Quang Huy – 0936353388 – huynq@nuce.edu.vn

GS. TS. Lê Xuân Huỳnh (*) – 0913322870 – huynhlx@nuce.edu.vn

ThS. GV. Nguyễn Đình Hưng (*) – 0988595922 – hung46xd4@yahoo.com

TS. GV. Đặng Việt Hưng – 0989475885 – hungdv@nuce.edu.vn

ThS. GV. Nguyễn Thành Luân – 0979785787 – luannt2@nuce.edu.vn

ThS. GV. Hoàng Đức Minh – 0983251980 – minhhd@nuce.edu.vn

GVC. Vũ Tiến Nguyên (*) – 0912317103 – tiennguyendhxd@gmail.com

TS. GV. Nguyễn Trọng Phú – 0914856116 – phunt@nuce.edu.vn

TS. GVC. Nguyễn Văn Phượng (*) – 0903229419 – ngvanmissa@yahoo.com.vn

ThS. Vũ Ngọc Sơn (**) – 0904905433 – sonckc@gmail.com

ThS. Đàm Xuân Thái (**) – 0983318405 – damxuanthai@gmail.com

TS. GVC. Lê Văn Thành – 0916602677 – thanhlv@nuce.edu.vn

TS. GVC. Nguyễn Xuân Thành (Trưởng bộ môn) – 0982896968 – thanhnx@nuce.edu.vn

GV. Lê Phước Thiện (*) – 01634740797

ThS. GV. Nguyễn Anh Vũ (Phó trưởng bộ môn) – 0988096488 – vuna@nuce.edu.vn

NGƯT. GS. TS. Nguyễn Mạnh Yên (*) – 0912104311 – manhyen38@gmail.com

TS. GVCC. Nguyễn Thanh Yên (*) – 0913082693 – thanhyen_ckc@yahoo.com.vn

Ghi chú: (*) các thầy hiện không ở trong bảng lương của bộ môn; (**) các thầy đang đi học ở nước ngoài

(theo dsm.nuce.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *