Thông báo thay đổi phòng học môn Cơ học kết cấu 2

Giảng đường H2
Giảng đường H2

Từ ngày 09/8/2018, các phòng học 201 và 202 tòa nhà Thí nghiệm đã tiếp tục được sử dụng. Các lớp được phân vào các phòng trên, sau một tuần phải chuyển phòng nay trở lại phòng học cũ.

Cụ thể có các lớp liên quan tới môn Cơ học kết cấu như sau:

  1. Lớp 61CD1+2+3+4+5+6: môn Cơ học kết cấu 2
  2. Lớp 61TL1+2: môn Cơ học kết cấu 2
  3. Lớp 61TH1+2: môn Cơ học kết cấu 2
  4. Lớp 61XD7+8: môn Cơ học kết cấu 2
  5. Lớp 61QD1+2: môn Cơ học kết cấu 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *